לו"ז תפילות בשבתות ובימי החול

תפילות בימי החול 

יום ראשון , 13 אוגוסט , כ״א אב – יום שישי  18 אוגוסט , כ״ו אב

8:15  – שחרית

19:00 – מנחה וערבית

 

לוז תפילות שבת

18 אוגוסט , יום שישי, כ״ו אב

19:03 – הדלקת נרות

19:00 – מנחה וקבלת שבת קרליבך ולאחריה קידוש שמפניה בגינת שומרון החדשה!                             

19 אוגוסט, כ״ז אב – שבת -  פרשת ראה

8:45  שחרית ולאחריה קידוש צ'ולנט בגינת שומרון החדשה!

18:50 – מנחה וסעודה שלישית
19:59 – ערבית והבדלה
שבת שלום ומבורך!