לו"ז תפילות בשבתות ובימי החול

תפילות בימי החול

 יום ראשון  ד' אייר ,30 אפריל - יום שישיט' אייר ,5 מאי

8:15 – שחרית

19:10 – מנחה וערבית

לוז תפילות שבת

 י' אייר , 6 מאי -  פרשת אחרי מות-קדושים

19:06 – הדלקת נרות

19:00 – מנחה וקבלת שבת קרליבך ולאחריה קידוש שמפניה בגינת שומרון החדשה!                             

8:45 - שחרית ולאחריה קידוש צ'ולנט בגינת שומרון החדשה!

18:55 – מנחה וסעודה שלישית
20:05 – ערבית והבדלה
שבת שלום ומבורך!