לו"ז תפילות בשבתות ובימי החול

זמני התפילות

לוז תפילות בימי החול

ימי ראשון  י״ב אדר-א - יום שישי  י״ז אדר-א  -  17.2 – 22.2

8:15 – שחרית

17:15 – מנחה וערבית

לוז תפילות שבת

ערב שבת, יום שישי, י״ז אדר-א – .22.2.19

17:14- הדלקת נרות

17:25 – מנחה וקבלת שבת קרליבך וקידוש שמפניה בגינת שומרון היפה לאחר התפילה! 

דרשה – הרב אריאל קונסטנטין

שבת, י"ח אדר א' תשע"ט, 23.2.19 – פרשת כי תשא

8:30 – בוקר עם ביה"כ הבינ"ל – קפה ומאפה

8:45 – שחרית ומוסף וקידושצ'ולנט וקישקע בגינת שומרון היפה לאחר התפילה!

17:05 - מנחה

17:25 - שיעור בגמרא עם הרב אריאל (אנגלית) 

18:11 – מעריב והבדלה

אין כמו שבת בבית הכנסת הבינלאומי של תל אביב!!!