לו"ז תפילות בשבתות ובימי החול

זמני התפילות

י״ד אייר   - י״ט אייר , 19.5 – 24.5

8:15 – שחרית

19:00 – מנחה וערבית

יום שישי, י״ט אייר,  24.5

19:19 – הדלקת נרות

19:00מנחה וקבלת שבת קרליבך

דרשה –  הרב אריאל 

קידוש שמפניה

שבת,כ׳ אייר – 25.5 - פרשת בחקתי

8:45 – שחרית ומוסף קידוש צ'ולנט וקישקע יתקיים בגינת שומרון –

18:35 – שיעור גמרא עם הרב אריאל קונסטנטין (אנגלית)

19:10מנחה

19:30 - סעודה שלישית ושיעור בפרשת השבוע עם הרב אריאל (אנגלית)

20:19 – ערבית והבדלה

אין כמו שבת בבית הכנסת הבינלאומי של תל אביב!!!