לו"ז תפילות בשבתות ובימי החול

זמני התפילות

י״א  - ט״ז תמוז , 14.7 – 19.7

8:15 – שחרית

19:00 – מנחה וערבית

יום שישי, ט״ז תמוז , 19.7

19:28 – הדלקת נרות

19:00מנחה וקבלת שבת קרליבך

דרשה –  הרב אריאל 

קידוש שמפניה

שבת, י״ז תמוז תשע"ט, 13.7.19 – פרשת פינחס

8:30 – בוקר עם ביה"כ הבינ"ל – קפה ומאפה

8:45 – שחרית ומוסף קידוש צ'ולנט וקישקע יתקיים בגינת שומרון היפה לאחר התפילה
18:30 – שיעור בגמרא עם הרב אריאל (אנגלית/עברית) 

19:20 – מנחה

19:40-  סעודה שלישית ושיעור פרשת עם הרב אריאל (אנגלית/עברית)

20:28 – מעריב והבדלה

 

נשמח לראותכם, אנא הפיצו את השמועה! שבת שלום ומבורך!

אין כמו שבת ושבועות בבית הכנסת הבינלאומי של תל אביב