לו"ז תפילות בשבתות ובימי החול

זמני התפילות

 

לוז תפילות בימי החול

ימי ראשון ח׳ טבת - יום שישי  י״ג טבת   -  16.12 -21.12

8:15 – שחרית

16:25 – מנחה וערבית

י׳ טבת – תענית עשרה בטבת  5:17am – 5:09pm

8:15 – שחרית

16:10 – מנחה וערבית

לוז תפילות שבת

ערב שבת, יום שישי, י״ג טבת – 21.12

16:22- הדלקת נרות

16:30 – מנחה וקבלת שבת קרליבך וקידוש שמפניה לאחר התפילה! 

שבת, פרשת  ויחי , י״ד טבת – 23.12

8:45 - שחרית וקידושא רבה חמין אחרי

16:15 – מנחה 

16:35  – שיעור בגמרא עם הרב אריאל קונסטנטין (אנגלת)

16:35 – שיעור בפרשת השבוע עם עמוסאשרוב (עברית) 

17:21- מעריב והבדלה

 אין כמו שבת בבית הכנסת הבנילאומי של תל אביב!