לו"ז תפילות בשבתות ובימי החול

תפילות בימי החול 

יום ראשון  18 יוני ,כ"ד סיון  – יום שישי 23 יוני, כ"ט סיון

8:15 – שחרית

19:00 – מנחה וערב

לוז תפילות שבת

23 יוני,כ"ט סיון

19:32 – הדלקת נרות

19:00 – מנחה וקבלת שבת קרליבך ולאחריה קידוש שמפניה בגינת שומרון החדשה!                             

24יוני - ל' סיון - ראש חודש תמוז  -  פרשת קרח

8:45  שחרית ולאחריה קידוש צ'ולנט בגינת שומרון החדשה!

19:15 – מנחה וסעודה שלישית
20:34 – ערבית והבדלה
שבת שלום ומבורך!