לו"ז תפילות בשבתות ובימי החול

זמני התפילות

לוז תפילות בימי החול 

ימי ראשון – שישי,  ז׳ אייר י״ב אייר ,  22.4 – 27.4

8:15 – שחרית

19:00 – מנחה וערבית

לוז תפילות שבת

ערב שבת, יום שישי, י״ב אייר 27.4

19:00 – הדלקת נרות

18:45 – מנחה וקבלת שבת קרליבך וקידוש שמפניה לאחר התפילה!

שבת, פרשת אמור , י״ג אייר – 28.4

8:45 - שחרית וקידושא רבה חמין אחרי התפילה

18:15 – שיעור בפרשת השבוע עם עמוס אשרוב (עברית)

18:45 – מנחה וסעודה שלישית

19:00 – שיעור בגמרא עם הרב אריאל קונסטנטין (אנגלת)

19:58 – ערבית והבדלה

שבת שלום !!!