לו"ז תפילות בשבתות ובימי החול

                         

                                  חובה שוב

לעטות מסיכה בתוך בית הכנסת!     

 הכניסה תתאפשר אך ורק עם הצגת תו הירוק!  תשלחו לנו במייל                                                       tais.frishman23@gmail.com                          ! או תדפיסו ותציגו

 18:00–

ת 8:15 שחרית 

17:50 – מנחה                                                                                                                                                                

18:20 – מעריב                                                                                                                                                               

יום שישי, ט״ז חשון, 22.10

17:55 – מנחה וקבלת שבת קרליבך

שבת, י״ז חשון, 23.10– שבת וירא

8:45– שחרית

17:35– מנחה, שיעור גמרא

18:37– מעריב והבדלה

שבת שלום !