לו"ז תפילות בשבתות ובימי החול

                         

8:00 – שחרית   

19:00מנחה

19:30 – מעריב                                                                                                                                                               

יום שישי, י״ט אייר 20.5

8:00 – שחרית

19:00 – מנחה וקבלת שבת קרליבך

קידוש שמפניה אחרי התפילה בגינת שומרון היפה

שבתכ׳ אייר - שבת בחקתי ,21.5

 8:45 – שחרית ומוסף

קידוש צ'ולנט וקיגלים מפנק יתקיים אחרי התפילה בגינת שומרון

19:05– מנחה

19:25– שיעור גמרא

20:17– מעריב- וצאת השבת והבדלה מוזיקלית

שבת שלום !