לו"ז תפילות בשבתות ובימי החול

                                                            חובה שוב לעטות מסיכה בתוך בית הכנסת!                 

זמני התפילות – חג הסוכות ושבת חול המועד

יום שני, י"ד תשרי, 20.9–ערב חג הסוכות

18:30 – מנחה ותפילת ערבית חגיגית

יום שלישי, ט"ו תשרי, 21.9–יום טוב ראשון של חג הסוכות

8:45– שחרית

18:30– מנחה

19:16– מעריב והבדלה

יום רביעי, ט"ז תשרי, 22.9– יום שישי, י"ח תשרי, 24.9–חול המועד

8:15– שחרית

18:20– מנחה וערבית

יום שישי, י"ח תשרי, 24.9

18:25 מנחה וקבלת שבת קרליבך

שבת, י"ט תשרי, 25.9– שבת חול המועד

8:45– שחרית

17:05– מנחה, שיעור גמרא

19:10– מעריב והבדלה